Religijność Polaków

Raport o religijności Polaków.
Nic bardzo zaskakującego, ale zwraca uwagę:
– zatrzymanie powolnego spadkowego do poziomu 39% chodzących w niedzielę do kościoła i 16% przyjmujących Komunię Św.; zakładam, że ten procent niełatwo spadnie poniżej 30% w przeciągu kolejnych 20 lat, bo to już grupa stosunkowo stabilna, a osób, które są w kościołach tylko z tradycji ubywa (zakładam spadek o kilka dodatkowych procent, bo pewnie inaczej to wygląda na wsiach i na południu Polski niż w Wwie, Gdańsku czy Bydgoszczy, które znam lepiej)
– wzrost osób zaangażowanych w ruchy, wspólnoty, czyli w praktyce serce życia religijnego – skok z 4 do 8% brzmi na poważny i tu można spodziewać się dalszego wzrostu przekroczenia progu 10%, bo kto zostanie w Kościele, ten będzie wiedział po co i będzie się angażował… to w większości osoby, które najbardziej aktywnie współtworzą z duchownymi Kościół, który głosi Dobrą Nowinę… czy to 4, 8 czy 10% Polaków, nie ma wątpliwości, że 1) zawsze to mniejszość, „reszta Izraela” 2) to jest armia wieluset tysięcy czy nawet milionów ludzi w jednym kraju!

Raport w Polityce.